FAQ

Dropin

Fråga. När kan man köra dropin?

Svar. Vi har öppet för dropin varje dag. Bokningar har företräde.

Fråga. Får Barn och vuxna köra samtidigt på banan?

Svar. Ja

Bana Bilar

Fråga. Hur många bilar har ni?

Svar. Vi har 28 st. Varav 18 senior och 10 junior.

Fråga. Hur många bilar kan köra samtidigt på banan?

Svar. Vi kan köra 18 bilar samtidigt på banan.

Fråga. Hur gammal mäste man vara för att köra gokart hos er?

Svar. Vi har ingen undre åldersgräns eftersom vi kan reglera farten på bilarna. Längdgräns är 122 cm lång. Vi gör alltid en individuell bedömning på banan.

Fråga. När kan man köra en senior gokart.

Svar. När man är 14 år.

Fråga. Går det att köra gokart när det regnar?

Svar. Det går bra och vi har även regnkläder.

Fråga. Har ni dubbelgokart?

Svar. Nej

Fråga. Vilken hastighet kommer man upp i?

Svar. Senior gokart går i 70 km/h och junior gokart går i 55 km/h.

Fråga. Hur lång är banan?

Svar. Den är 654 meter och 6-7 meter bred.

Övrigt

Fråga. Har ni något för de som inte är 122 cm långa?

Svar. Vi har trampbilar som man kan få låna.

Fråga. Hur gör ni med röda dagar?

Svar. Vi har öppet alla röda dagar även midsommarafton och midsommardagen.

Fråga. Vad har ni för mat?

Svar. Vi har toast, korv med bröd och hamburgare. Vi har även lunch och buffé via catering.